Skip to main content

Podmienkou odvozu je minimálne 1 veľký spotrebič (napr. práčka, chladnička, televízor). Spolu s veľkými spotrebičmi môžete odovzdať na recykláciu aj menšie spotrebiče.

  Miesto a termín odvozu

  Kontaktovať Vás budeme telefonicky 30 min. pred realizáciou odvozu. V prípade naplnenia kapacity poskytneme náhradný termín odvozu.

  Typ veľkých spotrebičov

  Množstvo:

  Množstvo:

  Množstvo:

  Množstvo:

  Kontaktné údaje


  V prípade, že nie si z Bratislavy ale z blízkeho okolia, kontaktuj nás prosím na telefónnom čísle 0911 44 70 60. Spolu skúsime nájsť riešenie.